Türkiye'de Durum

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de günde 300, bir saatte 12 kişi olmak üzere yaklaşık 100 bin kişi her yıl sigara nedeniyle erken ölüyor.Bu sayı, ülkemizde bir yılda ölen anne, bebek ve çocuk sayısının yaklaşık 2 katıdır. Her yıl ülkemizde 100 bin kişinin ölmesi karşısında bu canavarı dikkate aldığımız söylenemez. Her yıl 100 bin kişi ne anlama geliyor?

2015'den Sonra?

Türkiye'de 1980'e kadar 60 bin ton tütün tüketiliyordu, yabancı sigara firmalarının girmesiyle bu rakam bir anda yüzde 80 arttı, 110 bin tona çıktı. Bu salgının etkilerini biz yeni yeni görmeye başlıyoruz. ABD, sigara içmeye bizden 20 yıl daha erken başlamış, onlar bu salgın ölümleri 2000'li yıllarda gördü ve çok sıkı önlem almaya başladı. ABD'de sigara içmek açık alanların çoğunda yasaklandı, sigara fiyatları çok yüksek. Ülkeler bu ölümlerle karşılaşınca daha sıkı önlemler alıyorlar. Türkiye de önümüzdeki yıllarda, belki açık alanlarda da sigarayı yasaklayacak, sigara fiyatlarını yükseltecek. Daha sıkı önlemler bekliyoruz. Türkiye'de sigaraya harcadığımız para yaklaşık 20 milyar dolar. Sigaranın doğrudan meydana getirdiği sağlık kayıpları 4.5- 5 milyar dolar civarında. Türkiye'de sigara bırakılırsa, sadece sağlık giderleri açısından Türkiye'nin kazancı 4.5 - 5 milyar doları bulacaktır. Türkiye’de yürütülen sigara bırakma ve sigara bıraktırma kampanyaları yoğun ilgi görüyor. Son zamların ardından sigara bırakma oranlarının giderek artması bekleniyor. Sigara bırakma ve sigara bıraktırma yöntemlerinden en fazla rağbet görenlerinden biriside sağlık bakanlığı tarafından devreye konan alo sigara bırakma hatları. Bakanlık verilerine göre alo sigara bırakma hatlarına günde 14 bine yakın kişi sigara bırakma ve sigara bıraktırma amacıyla başvuruyor.

Neden İzmaritat?

Ülke genelinde sigarayı bıraktırma konusunda yapılan kampanyaların en etkilisini patentli ürünümüz İzmaritat ile ülkemize sunuyoruz, İzmaritat insanların sigara karşı olan düşkünlüğünü ve özentisini yok etmek ve çevre kirliliğinin önlenmesine de destek olmak amacı ile üretilmiştir. Günümüzde kullanılan sokak küllükleri genel olarak sigara tabla yüzeyine bastırılarak söndürülmesini sağlayan bir yüzey ve sönmüş izmaritlerin toplanmasını sağlayan hazneden oluşmaktadır. Ancak bu tarz sokak küllüklerinde mikrop üremesine müsait olan izmarit tablasına izmaritin bastırılarak söndürülmesi anında kişi elini tablanın içindeki diğer izmaritlere de değdirerek mikrop dolu bir yüzeye temas etmektedir. Buda insan eline yoğun miktarda mikrop bulaşmasına neden olmaktadır. Sigara izmaritlerinin bu şekilde söndürülmesini ve toplanmasını sağlayan sokak küllükleri görsellik açısından hoş olmadıkları gibi sigara söndürülmesi ve izmaritlerin toplanması içinde steril bir ortam oluşturmamaktadırlar. Bir diğer sokak küllükleri çeşidi ise sigaranın söndürülmeden bir tabla içine atılmasıdır. Bu tarz küllükler çoğunlukla yere yakın ve temizlenmesi kolay küllüklerdir. Ancak bu tarz sokak küllüklerine sigaralar söndürülmeden atıldığı için küllüklerden duman çıkısı olduğu gibi sokak küllüğünün içine atılabilecek yabancı maddeler sigaradan kaynaklanan ısı nedeniyle alev alabilmektedir. Tüm bu sokak küllükleri sadece sigara izmaritlerinin söndürülmesi ve toplanması için kullanılmaktadırlar. Bulunduklara konuma göre sigaranın zararlarına ve akciğerlerde yarattığı kirliliğe karşı her hangi bir caydırıcı etki taşımamaktadırlar. İzmaritat Akciğer şeklindeki yapısı sayesinde, topluma sigara içtikleri takdirde akciğerlerinin alacağı kötü ve sağlıksız görüntüyü onlara ifade edebilir. İzmaritat, ayrıca görselliği sayesinde sigaranın cazibeliğini ortadan kaldıracak, sigaraya karşı insanlarda caydıcı etki uyandırarak toplumsal destek projesi konumunda yerini alacaktır. İzmaritat, insanların sigaraya karşı olan düşkünlüğünü ve özentisini yok etmek ; çevre kirliliğinin ortadan kaldırılmasına da destek olmak amacı ile üretilmiş olup özelliği; üst kısmında izmarit söndürme ve atma haznesi, orta kısmında ise şeffaf, darbelere karşı dayanıklı ve alev almayan polikarbonat (solid) malzemeden üretilmiş akciğer şeklinde toplama haznesi bulunan, kilit mekanizmalı, paslanmaz gövde ve bağlantı ayaklarına sahiptir. İzmarit toplama haznesi,izmarit söndürme ve atma haznesine ters V şeklinde boru ile bağlıdır. Bu sayede izmarit söndürme ve atma haznesine bırakılan izmarit; ters V şeklindeki borudan aşağı düşerek alttaki şeffaf ciğer şeklindeki izmarit toplama haznesinde birikmektedir. Bu sayede oluşacak pis koku ve mikrop yayılımının önüne geçilmektedir.